Zwiększone pogotowie lękowe

W osobowości lękowej dochodzi do utrwalenia i generali- zacji pogotowia lękowego. Człowiek stale oczekuje, że spotka go coś złego. Jego rachunek prawdopodobieństwa jest nastawiony na to, że ze strony otaczającego świata czekają go tylko same przykrości, niepowodzenia, klęski, ból i cierpienia i że nigdy nie można wyjść zwycięsko ze starcia z otoczeniem. Świat jest przytłaczający i w zetknięciu z nim można ponieść tylko klęskę. Nawet bodźce, które powinny być przyjmowane jako przyjemne, odbierane są przez takiego człowieka jako zagrażające i wzmagają jego pogotowie lękowe. Człowiek taki żyje w stałym napięciu, gdyż wciąż obawia się, że może go spotkać coś złego. Nie potrafi reagować inaczej niż lękiem, gdyż w końcu wszystko u niego potęguje lęk. Nawet gdy się śmieje, spod śmiechu przebija niepokój.

Zwiększone pogotowie lękowe wiąże się z reguły ze zwiększonym napięciem układu wegetatywno-endokrynnego. Ist- nieje tu zależność typu błędnego koła (dodatniego sprzężenia zwrotnego), wzrost pogotowia lękowego wzmaga napięcie układu autonomicznego i odwrotnie. Postawa lękowa pozbawia człowieka smaku życia. Boi się on życia i żyje często „na siłę”, z poczucia obowiązku. Życie go męczy i nudzi, on już wszystko zna, spotkać go mogą tylko przykrości. Już pani markiza du Deffand pisała do Walpole’a w r. 1767: „nie wiesz Pan, że nienawidzę życia, mimo to, że już tyle przeżyłam, i jestem niepocieszona, że się urodziłam” (cyt. za Tardieu). Człowiek taki odczuwa jałowość swego życia i musi tę jałowość przed ludźmi, a nawet przed sobą ukrywać: a „najjałowszym z ludzi jest ten – jak słusznie pisze Tardieu – kto jest zmuszony taić swoją jałowość”. Nuda życia, splin, jest często wynikiem postawy lękowej wobec życia. Człowiek taki, jak już wspominano, ustawia się w sytuacji mata: boi się życia i boi się śmierci.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>