Złagodzenie lęku

Podobny mechanizm psychologiczny można i teraz dostrzec w stosunku chorego i jego bliskich do lekarza. Złagodzenie lęku, które odczuwa się zapewniając choremu pomoc lekarską, wynika zapewne, niezależnie od wiary w skuteczność leczenia, również z poczucia przerzucenia odpowiedzialności za swój los lub los bliskiego nam lekarza, do którego umiejętności należy znajomość zła uosobionego w chorobie i zażegnania go.

W konserwatywnych społeczeństwach, niechętnych temu, co obce, czarownicy i szamani wyróżniali się innością, niezwykłością. Żywiono do nich ambiwalentne uczucia szacunku i niechęci, obawy i ufności. Nabierali oni w oczach ogółu cech nadprzyrodzonych, tym bardziej że w czasie ich praktyk wstępowały w nich demony.

Talizmany i amulety są jednym z najpowszechniej stosowanych środków chroniących przed niebezpieczeństwem. Jedne strzegą przed chorobami i śmiercią, inne odpędzają złe duchy lub niweczą szkodliwe czary. Podobnemu celowi służą zrytu- alizowane zaklęcia lub działania. Przykładem może być do dzisiaj spotykany zwyczaj odpukiwania w drzewo, trzykrotnego spluwania przez lewe ramię i wiele innych. Różnego rodzaju muzyka lub hałaśliwe dźwięki, np. bicie w bębny lub dzwony, miały sens apotropaiczny (odżegnujący zło, lęk).

Jednym z najbardziej rozpowszechnionych rytuałów, które niwelowały obawy powstałe z poczucia winy za przekroczenia norm społecznych i miały na celu zjednanie sobie życzliwości bóstwa karzącego za złe uczynki, a nagradzającymi za dobre, były różnorodne ofiary. Hebrajczycy np. symbolicznie obarczali kozła ofiarnego winami całego narodu i wypędzali na pustynię jako ofiarę mającą przebłagać bóstwo.

Symboliczne wreszcie znaczenie mają różnorakie działania, np. rytuały związane z kultem, tańce obrzędowe i wszelkiego rodzaju działania magiczne, jak przywoływanie lub odżegnywanie demonów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>