Kiedy występuje lęk społeczny?

Lęk społeczny występuje głównie w dwóch sytuacjach: władzy i oceny. Boimy się władcy i sędziego. Jest to więc ten sam schemat, który już zarysował się przy pierwszym zetknięciu ze światem społecznym. Ojciec występuje w oczach dziecka jako absolutny władca i absolutny sędzia. Ten obraz jakby się odradza w późniejszym życiu w wypadku konfliktów z otoczeniem. Wydaje się bowiem, że najwięcej konfliktów ze środowiskiem społecznym powstaje właśnie na tle władzy i osądzania.

Wprawdzie Pismo Święte uczy: „nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni”, to jednak nie ma człowieka, który by się w sędziego nie bawił, nie oceniał i nie potępiał swoich bliźnich. A władza nad drugim człowiekiem jest jedną z najsilniejszych i najniebezpieczniejszych ludzkich żądz. Od zarania historii ludzkości rola władcy i sędziego przysparzała ludziom ogromu cierpień i krzywd, z niej rodziły się okrucieństwa, pozbawianie życia, wolności i godności. I przyjąć raczej trzeba, że władza nie od Boga, ale od Szatana pochodzi…

Lęk wobec władcy i sędziego jest może nawet silniejszy niż lęk przed śmiercią. W obliczu bowiem zagrażającej śmierci człowiek stosuje różnego rodzaju mechanizmy obronne. Najczęściej nie dostrzega grożącego niebezpieczeństwa, tzn. nie dostrzega go świadomie, gdyż w głębszych warstwach psychiki lęk ten występuje bardzo wyraźnie i ujawnia się czy to w treści obrazów sennych, czy to w chwilowych panicznych reakcjach. A więc ludzie dotknięci nieuleczalną chorobą (np. nowotworową) nie przyjmują tego faktu do świadomości, ludzie starzy bronią się przed perspektywą rychłej śmierci przesadnym zajmowaniem się sprawami dnia codziennego: żołnierz na froncie czy lotnik przed lotem bojowym na ogół nie zdają sobie w pełni sprawy z grożącego niebezpieczeństwa, wsiadając do samochodu na ogół nikt nie myśli o tym, że istnieje dość duża możliwość wypadku itp.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>