Wyobrażenia lęku – kontynuacja

Każda epoka tworzy własne obrazy lęku. Dzisiaj – kiedy zlaicyzowaną wyobraźnię ogółu kształtują bardziej nauki ścisłe niż tradycje humanistyczne – metafizyczne i psychologiczne symbole strachu stały się rzadsze i uległy dehumanizacji. Obiegowe pojęcia określające obawy nurtujące obecnie ludzkość są konkretne i zmaterializowane, zagrażają anonimowej masie: zagłada atomowa, przeludnienie i głód, zanieczyszczenie środowiska i zakłócenia homeostazy ekologicznej, dominacja maszyny nad człowiekiem, jego narastająca uniformizacja i dezindywidualizacja.

Z dehumanizacją mitów łączy się powszechnie narastająca u chorych psychicznie przewaga urojeń o treści technicznej nad urojeniami w zakresie religii i magii. Jako przykład nowoczesnej mitologizacji kolektywnych lęków przytacza Jung modne ostatnio, mniej lub bardziej naukowo uzasadnione wyjaśnienia zjawiska tzw. latających talerzy. Widzi w nich nowoczesny mit będący projekcją zbiorowego lęku i poczucia zagrożenia. Znajdują w nim wyraz chęć znalezienia pomocy u pozaziemskich nadnaturalnych sił i poszukiwanie wspólnych symbolów łączących rozdartą i podzieloną ludzkość.8

Wzrastające obecnie zainteresowanie tzw. wiedzą tajemną, szerzenie się najdziwaczniejszych sekt, różne formy nowoczesnego eskapizmu żywo przypominają podobne masowe zjawiska u schyłku cesarstwa rzymskiego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>