Umysł współczesnych władców

Wyobraźmy sobie współczesnego żołnierza, który pod wpływem lęku czy agresji lub obu uczuć razem wyładowywałby swój nadmiar zmobilizowanej przez te uczucia energii na niezwykle skomplikowanej aparaturze używanej dziś do masowego mordowania ludzi. Wróg we współczesnych warunkach walki jest przeważnie niewidzialny. Na kim więc biedny żołnierz ma wyładować swe negatywne uczucia? Może dlatego wojny stają się coraz bardziej okrutne i bezwzględne. Dlatego lęk i agresja wyładowują się przeważnie na ludziach niewinnych, na dzieciach, kobietach, starcach. W panicznym lęku przed utratą własnego życia wszystko staje się wrogie, nie tylko ludzie, ale i przyroda: niszczy się i pali wszystko, co napotyka się na drodze, w obawie by samemu nie zostać zniszczonym.

Umysł współczesnych władców wysila się w tym kierunku, jak obronić się przed wrogiem: mobilizacja sił obronnych kraju pochłania energię ludzką i materialną tak wielką, że mogłaby ona dość rychło usunąć największe bolączki ludzkości, jak głód, nędzę, choroby, zjawiska powszechne w krajach tzw. trzeciego świata, jaskrawo kontrastujące z poziomem współczesnej nauki i techniki. Podobnie jak mobilizacja wegetatywna w wypadku poszczególnego ustroju jest zjawiskiem anachronicznym i często szkodliwym w obecnych warunkach życia człowieka, tak anachroniczna jest mobilizacja obronna wielkich grup społecznych wynikająca z poczucia zagrożenia. I jak w medycynie zbytnia mobilizacja sił obronnych ustroju może okazać się w efekcie bardziej szkodliwa niż samo zagrożenie, a nawet doprowadzić do śmierci, tak w zjawiskach społecznych mobilizacja obronna, bardzo kosztowna, może w końcu doprowadzić do totalnej zagłady, czego budzącym lęk symbolem jest widmo wojny atomowej.

Rozbieżność między archaicznością życia uczuciowego a nowoczesnością życia intelektualnego (postawy „nad”) jest jednym z podstawowych problemów współczesnego człowieka: od rozwiązania tego problemu w znacznej mierze zależy jego przyszłość i przyszłość tworzonej przez niego kultury i cywilizacji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>