Typ anankastyczny (obsesyjny)

W anankastycznym lub obsesyjnym typie osobowości człowiek broni się przed lękiem i agresją za pomocą magii. Używa różnego rodzaju nakazów, zakazów, samoudręczeń, byle tylko nie dopuścić do bezpośredniego i pełnego kontaktu z otaczającym światem. Nie aprobuje własnej osoby, tylko stwarza swój wyidealizowany obraz i ten sztuczny, usztywniony, nieprawdziwy wizerunek wystawia na ciosy otaczającego świata, chowając się za nim ze swoimi niedozwolonymi pożądaniami, lękami i agresjami. Już w postawie i mimice takich ludzi widać sztuczność i sztywność, są oni nienaturalni, niespontaniczni. Żyją normami i zakazami. Ich stosunek do otaczającego świata i do nich samych ma w sobie coś z postawy gorszącej się ciotki. Jeśli schizoidów przed niebezpieczeństwami świata broni dystans, szklana szyba, to anankastów sztuczna forma ich egzystencji, zbudowana z różnego rodzaju tabu.

Zarówno schizoidzi, jak i anankaści cierpią z powodu braku kontaktu emocjonalnego z otaczającym światem. Przełamanie maski anankastycznej może dokonać się przez wybuch silnych uczuć, niestety zwykle negatywnych, gdyż te mają zazwyczaj większą dynamikę niż uczucia pozytywne – a więc przez manifestację tajonego przez nich lęku i agresji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>