Tajemniczość ciała

Jak starano się przedstawić w poprzednim rozdziale, urojenie tworzy się przede wszystkim na tych polach pustych (nieznanych), które dotyczą życia społecznego. Szanse poznania drugiego człowieka są bowiem mniejsze niż poznania reszty otaczającego świata. Nie znaczy to jednak, by nie było innych białych plam na naszej mapie świata. Do takich terenów nieznanych należy nasze własne ciało, jego potrzeby, cierpienia, lęki, radości i rozkosze. Pogotowie urojeniowe wokół własnego ciała jest jednak znacznie słabsze niż wokół świata społecznego. Wynika to ze społecznego charakteru urojeń. Do ich powstania konieczny jest system symboli słownych, a ten tworzy się w kontaktach społecznych: ciało jest w znacznej mierze niedostępne komunikacji słownej.

Doznania cielesne wpływają na nastrój uczucia, ale właściwie nie mają określonej formy pojęciowej. Mowa jako najwyższa forma ruchu jest zwrócona do świata zewnętrznego, a nie wewnętrznego i tworzy się w ludzkiej wspólnocie, ciało natomiast jestzawsze indywidualne, jego doznania są najbardziej osobiste i mimo zewnętrznego podobieństwa nie da się ich podporządkować prawidłowościom grup społecznych. Dlatego urojenia tworzące się wokół własnego ciała są stosunkowo ubogie w porównaniu z urojeniami dotyczącymi świata społecznego, mimo że lęk związany z własnym ciałem nie jest mniejszy od lęku społecznego.

Poznanie budowy i mechanizmów ciała, jakie zawdzięczamy naukom medycznym, nie rozwiewa wcale tajemnicy, która je otacza. Poznajemy ciało jako skomplikowany mechanizm, jeden z mechanizmów otaczającego świata, ale nadal nie wiemy, dlaczego jest ono źródłem cierpień i rozkoszy, w jaki sposób jego aktywność wpływa na nasze nastroje i uczucia, dlaczego właśnie w nim przeżywa się zespolenie z otaczającym światem (szczytowy punkt postawy,,do”) w akcie seksualnym czy w miłości macierzyńskiej i analogicznie też szczytowy punkt postawy ,,od”, gdy przenikają nas miłość i nienawiść.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>