Systemy wartości

Człowiek wchodzi w gotowe systemy wartościowania, w gotowy system komunikacji werbalnej i pozawerbalnej, w gotowe systemy pojęć i koncepcji dotyczących natury otaczającego świata i jego własnej itd. Bez dziedzictwa kulturowego musiałby zaczynać od samego początku, a tak wysiłek tysięcy pokoleń jest mu dany z góry. Te wartości materialne i duchowe, które otaczają człowieka, stanowią tzw. noosferę, która jest mu do życia równie potrzebna jak biosfera. Między innymi ułatwia ona podejmowanie decyzji – pewne decyzje są już z góry wyznaczone przez panujące w danej grupie społecznej wzorce kulturowe.

Lęk związany z tą warstwą zadaniową otoczenia społecznego zazwyczaj rodzi się wówczas, gdy noosfera ulega rozprzężeniu, gdy za dużo w niej różnego rodzaju przeciwstawnych modeli, gdy istnieje w niej nadmiar informacji, gdy jest chaotyczna i nie uporządkowana. Wówczas zamiast ułatwić podejmowanie decyzji, utrudnia je: człowiek czuje się zagubiony, nie może wytworzyć stabilnego systemu wartości, nie może przetrawić informacji, które go zalewają: kultura taka staje się mu coraz bardziej obca, czuje się samotny (alienacja), traci wiarę w wartości kulturowe, stara się walczyć tylko o za- spokojenie swych biologicznych potrzeb, a to jest sprzeczne z jego naturą, której istotną częścią jest metabolizm informacyjny. Ten chaos wewnętrzny jest źródłem lęku, który można by określić jako lęk dezintegracyjny.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>