Swoboda decyzji

Różnorodność struktur czynnościowych u człowieka jest, praktycznie rzecz traktując, nieograniczona, a tym samym możliwości różnorodnych decyzji też nie mają określonych granic. U zwierząt w związku z większym ubóstwem struktur czynnościowych zakres decyzji jest znacznie mniejszy, zwierzęta nie wykraczają poza prawa życia, poza jego konkretność, może dlatego nie ma w nich tyle okrucieństwa i przemocy co u człowieka, ale nie ma też tworów kulturalnych. Tylko człowiek potrafi wznieść się ponad prawa przyrody, może oderwać się od konkretności życia, może wybrać nawet własną śmierć. Zakres jego decyzji jest niesłychanie bogaty i właściwie nieograniczony. Omawiając dwie fazy metabolizmu informacyjnego podzielono decyzje na te, które rozgrywają się poniżej progu świadomości i są związane z wyborem postawy „do” lub „od” i poziomu dynamiki życiowej, i na te, które rozgrywają się przeważnie powyżej progu świadomości i związane są z wyborem tych z wielu możliwych struktur, które najlepiej przystają do otaczającej rzeczywistości. Pierwszy rodzaj wyborów określono jako emocjonalno-nastrojowy, drugi jako racjonalno-woli- cjonalny. Kierkegaard rozróżniał trzy sfery życia ludzkiego, a tym samym wyborów: sferę estetyczną, etyczną i religijną.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>