Stopnie własności

Ten zdobyty teren może być jednak łatwo odebrany, moja własność może się przeciw mnie zbuntować, odejść, a nawet mnie zniszczyć. Pierwszy stopień własności jest zatem źródłem nieustającego lęku, lęku wywodzącego się z prawa zachowania własnego życia, gdyż perspektywa „zniszczę lub zostanę zniszczony” zawiera w sobie zarówno lęk, jak i agresję, a więc podstawowe uczucia negatywne.

W drugim stopniu własności nie ma już obawy przed oderwaniem się „mojego”, stało się ono integralną częścią całości fizycznej i psychicznej ustroju. Oczywiście cały ustrój może ulec zniszczeniu, wówczas przestaje być „moim”, staje się częścią otaczającego świata, ale razem z nim znika też „ja”, ustrój traci swą indywidualność. „Moje” silniej zaznacza się w metabolizmie energetycznym niż informacyjnym. Wartości energetyczne otoczenia zostają całkowicie przekształcone w strukturę ustroju, tak że nie można dojść nawet, skąd one pochodzą (do pewnego stopnia jest to możliwe dzięki podawaniu pożywienia ze znakowanymi atomami, tj. radioaktywnymi). Natomiast wartości informacyjne, mimo że tworzą strukturę świata psychicznego danego ustroju, zachowują ślady swego pochodzenia i zwykle można doszukać się ich źródła wśród informacji pochodzących z otaczającego świata.

Różne więc są stopnie własności: najpierw ustrój wchodzi w kontakt informacyjny ze swoim otoczeniem, potem stara się go zdobyć, by ostatecznie go wchłonąć. Gdy wartości informacyjne i energetyczne otoczenia zostały wchłonięte i przekształcone na strukturę ustroju, wówczas nie ma już obawy utraty posiadania, „moje” jest pewne. Natomiast część otoczenia, która jest „moja” tylko na zasadzie władzy, budzi zawsze niepokój. Lęk, że władzę nad nią można utracić, pobudza do jeszcze większego rozszerzania terenu władzy, by w ten sposób czuć się bezpieczniejszym. Dążenie do władzy jest dlatego nienasycone, że im większy jej teren, tym większy niepokój, a ten z kolei pobudza do dalszej ekspansji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>