Sfera wewnątrzustrojowa

Zagrożenie życia może pochodzić z wnętrza ustroju. W wypadku zagrożenia pochodzącego z zewnątrz musi być ono widoczne, by wywołać reakcję lękową, czyli percepcja poprzedza emocję, natomiast w wypadku zagrożenia pochodzącego z wnętrza ustroju pozostaje ono niewidoczne, nie dysponujemy bowiem świadomą percepcją własnego ciała mimo istnienia licznych interoceptorów. tak że lęk jest pierwszym sygnałem zagrożenia. Starano się powyżej dać przykłady wpływu percepcji na siłę i przebieg reakcji lękowej. Wzajemna korelacja percepcji i lęku umożliwia zmniejszenie reakcji lękowej w tych wypadkach, gdy z tych czy innych powodów przedmiot zagrażający ulega pomniejszeniu.

Te mechanizmy obronne nie istnieją w wypadku zagrożenia pochodzącego z wnętrza ciała. Nic tu bowiem nie spostrzegamy, zagrażający przedmiot nie może zatem ani zmniejszyć się, ani zwiększyć w naszych oczach, bo go po prostu nie widzimy. Jedynym zwiastunem niebezpieczeństwa jest lęk, ale czym jest on wywołany, gdzie tkwi niebezpieczeństwo, jak się ono przedstawia – tego nie wiemy. Lekarz, który bada chorego, może niekiedy to źródło wykryć, ma nawet obowiązek, ale jest to możliwe dzięki obiektywizacji ciała, to znaczy traktowaniu go jako rodzaju skomplikowanego mechanizmu: ciało w przeżyciu subiektywnym pozostaje wielką niewiadomą, taką niewiadomą jest nawet dla lekarza, gdy on sam owładnięty jest lękiem wywołanym dezintegracją czynności cielesnych.

W przeciwieństwie do sygnałów pochodzących z otaczającego świata, sygnały z wnętrza ustroju przeważnie nie docierają do naszej świadomości, a jeśli docierają, to w formie śladowej i mglistej, nie dając obrazu tego, co się we wnętrzu dzieje. Nasza świadomość jest zwrócona do świata zewnętrznego, a nie do wewnątrz. To, co dzieje się wewnątrz, wpływa na nasz nastrój, na nasze uczucia, nadaje kolory naszemu życiu, ale nie daje mu formy. Formę ma świat zewnętrzny.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>