Sfera wewnątrzustrojowa – dalszy opis

Jak to przedstawiono w książce o melancholii, a o czym warto także tutaj przypomnieć, metabolizm informacyjny ma dwie fazy. W pierwszej fazie zapada zasadnicza decyzja co do wyboru postawy „do” lub „od” i co do poziomu dynamiki życiowej: od tej fazy zależy koloryt emocjonalny i na nią bezsprzecznie wpływają sygnały z wnętrza ustroju. W drugiej fazie natomiast wybiera się odpowiednie do sytuacji formy aktywności, faza ta wiąże się z postawą „nad” i jej rozwój uzależniony jest od ewolucji neocortex (nowej kory mózgu), podczas gdy rozwój pierwszej fazy wiąże się raczej ze starszymi częściami mózgu – z węchomózgowiem, z podwzgórzem, z jądrami podkorowymi itp.

Decyzje w zakresie pierwszej fazy dokonują się przeważnie poniżej progu świadomości, na tym poziomie nie potrafimy kierować naszymi uczuciami i nastrojami, natomiast decyzje drugiej fazy dokonują się przeważnie powyżej progu świadomości. Świadomie wybieramy różnorodne formy zachowania, najbardziej odpowiednie do sytuacji.

Metabolizm informacyjny ma dwa działy: jeden dotyczący naszych relacji z otaczającym światem, a drugi dotyczący wydarzeń we wnętrzu ustroju. Pierwszy dział rozgrywa się przeważnie w świetle świadomości, a drugi – w ciemnościach nieświadomości. Skomplikowane niesłychanie czynności regulacyjne związane z utrzymaniem integracji pracy rozmaitych narządów ustroju rozgrywają się poza zasięgiem naszej świadomości. Ustrój sam radzi sobie z sobą i tylko w wypadkach „awaryjnych”, gdy samodzielnie nie może już sobie poradzić, odzywa się sygnał alarmowy lękowy i (lub) bólowy. Jest to wezwanie na pomoc rzucone świadomości. Pod wpływem takiego sygnału człowiek zwykle zaprzestaje dotychczasowej działalności, mimo woli zastanawia się nad własnym ciałem, szuka pomocy z zewnątrz (np. lekarskiej).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>