Rodzice a zwierciadło społeczne

Drugim z kolei przedstawicielem świata społecznego, który wchodzi w świat przeżyć dziecka, jest ojciec. Oczywiście rola ojca w rodzinie może się przedstawiać różnie: zdarza się, że spełnia on funkcję matki, że nie ma go w ogóle, że żyje całkiem na marginesie swej rodziny i mało z dzieckiem się styka itp. W świecie zwierzęcym spotykamy się też z różnymi modelami rodziny. U morskiego konika ojciec spełnia rolę matki, u wielu zwierząt ojciec nie interesuje się swym potomstwem itp. Przeważa jednak u zwierząt wyższych model rodziny. w którym ojciec ma określone funkcje w stosunku do potomstwa i troskę o nie dzieli ze swą partnerką. W naszej cywilizacji w ostatnich dziesiątkach lat zaczyna dość silnie zarysowywać się model rodziny bezojcowskiej, w której rolę ojca spełnia matka. Wydaje się jednak, że trudno taki model traktować jako normalny, odbija się on zwykle ujemnie na rozwoju dziecka, a także na psychice matki, i dlatego określić by go należało jako model patologiczny. Wydaje się więc uzasadnione omawianie wpływu rodziców na dziecko na przykładzie klasycznego modelu rodziny składającej się z obojga rodziców.

Jest zasadnicza różnica między obu pierwszymi przedstawicielami świata społecznego. Od matki dziecko wychodzi w otaczający świat, a ojciec z tego świata przychodzi. Związek z matką jest najwcześniejszy: na podłożu tego związku rozwijają się biologiczna i psychologiczna indywidualność dziecka i jego pierwsze relacje z otaczającym światem. Wejście w otaczający świat dokonuje się na drodze stopniowego zrywania tego pierwotnego związku. W przyrodzie ożywionej obserwuje się ścisłe powiązanie ustroju żywego z jego środowiskiem, często określane tajemniczym słowem ,,instynkt”: dotychczas nie znamy istoty tego związku. Nie jest jednak wykluczone, że przynajmniej u zwierząt wyższych, u których opieka macierzyńska jest wyraźnie wykształcona, odgrywa ona w genezie tego związku istotną rolę.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>