Reakcje indywidualne – dezintegracja i integracja

Drugim sposobem na lęk jest nadmierna dezintegracja lub nadmierna integracja. Dezintegracja polega na szukaniu oszołomienia w alkoholu, narkotykach, tańcach ekstatycznych: świadomość jest wtedy przymroczona, lęk rozpływa się w chaosie przeżyć. Dezintegracja może zjawić się spontanicznie pod wpływem silnego lęku. dochodzi nawet do utraty przytomności, do lękowego zamroczenia lub schizofrenicznego chaosu.

Nadmierna integracja polega na stworzeniu konstrukcji urojeniowej: z chwilą skrystalizowania się urojeń lęk z reguły maleje, wszystko staje się jasne, wiadomo, co jest przyczyną naszego lęku, jasno rysuje się sylwetka wroga, trzeba go tylko zniszczyć, znika niepewność, niewiadome, które zawsze towarzyszy lękowi. Wróg i jego sposoby są wyraźne, mogą to być Żydzi zatruwający studnie, z których szerzy się czarna śmierć, komuniści spiskujący i przygotowujący zamach na istniejący porządek rzeczy, kliki działające tajemniczymi aparatami. Wiadomo teraz, gdzie należy skierować atak i przed czym się bronić, gdy zniszczy się wroga, zginie zagrożenie. Integrację osiąga się też przez spójność z grupą, człowiek wtedy nie jest już sam w obliczu zagrożenia, ale razem z towarzyszami, a poza tym broni nas wódz, który prowadzi do zwycięstwa: on odsuwa niebezpieczeństwa, on jest naszą tarczą i obroną, on za nas podejmuje decyzje.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>