Przestrzeń wolna – kontynuacja

W świecie zwierzęcym nie ma obawy o dążenie do absolutnej wolności. Liczba potencjalnych struktur czynnościowych u zwierząt jest bez porównania mniejsza niż u człowieka, w związku z tym mniejsza potrzeba wolnej przestrzeni. Zwierzęta nie mają tej zdolności abstrakcyjnej, tj. oderwania się od konkretu, co człowiek. I jeśli dzięki właśnie temu oderwaniu przestrzeń człowieka jest nieskończona, to przestrzeń zwierząt jest skończona, zamknięta w konkretach życia.

Postawa „pod” umożliwia człowiekowi podporządkowanie się strukturom czynnościowym otoczenia, przede wszystkim otoczenia społecznego, w ten sposób zyskuje on gotowe formy przeżywania i zachowania (struktury czynnościowe), korzysta z wysiłku wielu pokoleń, które go poprzedziły. Dzięki postawie „pod” metabolizm informacyjny ma charakter społeczny: gdyby istniała tylko postawa „nad”, miałby on charakter czysto indywidualny. Postawa „pod” zacieśnia jednak wolną przestrzeń człowieka, czuje się on omotany i skrępowany strukturami czynnościowymi otoczenia.

Zbytnie skrępowanie prowadzi do atrofii procesu decyzji, który stanowi charakterystyczną i jedną z zasadniczych cech ustrojów żywych. Swoboda decyzji wymaga wolnej przestrzeni. Wybór polega na tym, że jedną potencjalną strukturę przeznaczamy do realizacji, a drugą odrzucamy, tzn. zostawiamy w stanie potencjalnym. Jeśli nie ma szans zrealizowania żadnej z potencjalnych struktur, nasz wybór staje się nierealny i bezcelowy, wybrana struktura potencjalna i tak zrealizowana być nie może. Nie ma więc po co wybierać. Z uczuciem buntu lub rezygnacji przyjmujemy wybór otoczenia: już nie my decydujemy, ale nasze otoczenie społeczne. Niestety, brak odpowiednich badań neurofizjologicznych nie pozwala nam ocenić skutków niemożności decydowania, jeżeli chodzi o rozwój i czynności ośrodkowego układu nerwowego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>