Przemiany

Ciekawym zjawiskiem jest to, że nasze tajone myśli i uczucia, a jeszcze wyraźniej treści podświadomości ujawniające się w snach czy w psychozie są bardziej zbliżone do tego archaicznego obrazu starcia z otaczającym światem i tym samym bardziej harmonizują z siłą mobilizacji wegetatywnej. Człowiek miałby wiele ofiar na sumieniu, gdyby jego wszystkie myśli mogły się zrealizować. Okrutne sceny mordów, ucieczek itp., które nierzadko przeżywamy w snach, są reakcjami ruchowymi w pełni uzasadniającymi mobilizację wegetatywną. Nasze życie podświadome, a także ta część życia świadomego, którą odkrywamy przed naszym otoczeniem społecznym, jest bardziej zharmonizowana z reakcjami wegetatywnymi niż ta, którą prezentujemy na zewnątrz.

Uwidacznia się tu rozbieżność między ewolucją biologiczną a kulturalno-cywilizacyjną. Ewolucja biologiczna osiągnęła swój szczyt w maksymalnym przygotowaniu żywych ustrojów do wypełnienia prawa zachowania własnego życia i życia gatunku. Reakcje w obronie życia są celowe, stosunkowo proste i na ogół dość gwałtowne, czego wyrazem jest mobilizacja wegetatywna. Natomiast ewolucja cywilizacyjna zmierza do coraz gruntowniejszego podboju otaczającego świata (realizacja postawy „nad”). Proste i gwałtowne reakcje, charakterystyczne dla ewolucji biologicznej, są tu mało przydatne. Wciąż trzeba wypracowywać nowe formy zachowania, gdyż w miarę podboju otaczającego świata i przekształcania go ,,na obraz i podobieńswo swoje” coraz bardziej komplikują się warunki życia, zwłaszcza stosunki między ludźmi, i nie wystarczą już proste formy zachowania, uwarunkowane biologicznie. Postawa walki czy ucieczki na poziomie kulturalnym oznacza co innego niż na poziomie biologicznym. Na ogół wysiłek mięśni jest już niepotrzebny, natomiast potrzebny jest wysiłek umysłu, by znaleźć najlepsze wyjście z sytuacji zagrożenia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>