Problem władzy w płaszczyźnie pochyłej

W historii ludzkości, jak wiadomo, różnie kształtowała się hierarchia władzy. Były okresy, w których jej struktura była niezwykle trwała, np. w hinduskich systemach kastowych, ale też i okresy, gdy ulegała ona gruntownemu przewarstwieniu, np. w czasie rewolucji, wojen itp. We współczesnej cywilizacji jest ona raczej mało stabilna, władzę trzeba wciąż zdobywać, walczyć o jej utrzymanie, łatwo ją stracić. Ten stan ustawicznej walki o władzę przyczynia się do wzrostu napięcia lęko- wo-agresywnego w stosunkach między ludźmi.

Zgoła inaczej przedstawia się problem władzy we wspomnianej już płaszczyźnie pochyłej, tj. w stosunkach dziecka z rodzicami, a inaczej w płaszczyźnie poziomej, tj. w stosunkach dziecka z rodzeństwem lub rówieśnikami. W pierwszym wypadku władza jest czymś przychodzącym z zewnątrz, ze świata społecznego, którego dziecko jeszcze nie zna, a którego reprezentantem jest ojciec. Wskutek spojrzenia w górę władza jest wyolbrzymiona, jest wyrazem tajemniczego świata społecznego, jest w niej wszechmoc, niepo- znawalność i nieodwołalność. Ten rodzaj władzy ,,od Boga pochodzi” (choć patrząc, do jakich wynaturzeń ludzkiej natury władza prowadzi, chciałoby się raczej powiedzieć, że nie od Boga, ale raczej od Diabła). Można się przeciw niej buntować, ale w ostatecznym rachunku ona zawsze zwycięża, człowiek jest wobec niej bezsilny. Dziecko nie może zwyciężyć swego ojca.

W płaszczyźnie poziomej nie ma już spojrzenia w górę: ci, co chwilowo mają władzę, są rówieśnikami lub rodzeństwem. Ich władza nie ma już cech absolutu, jest czymś przystępnym, można realnie starać się ją odebrać swym towarzyszom zabawy czy rodzeństwu. Można samemu być władcą. Absolut władzy zostaje rozbity na mozaikę różnych stopni władzy już całkiem realnej i osiągalnej. Tutaj walczy się o władzę i ta walka jest całkiem realna. Walka rozładowuje drzemiące uczucie lęku.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>