Pozbawienie człowieka możności decydowania

Teoretycznie sprawę traktując można przyjąć, że pozbawienie człowieka możności decydowania (czyli ograniczenie jego wolności woli) powinno ujemnie się odbić na czynnościach układu nerwowego, istotą pracy układu nerwowego jest bowiem właśnie formowanie się decyzji. Każdy neuron musi bez przerwy decydować, czy zareagować „tak” czy „nie” na strumień informacji, którymi jest bombardowany. Proces decyzji wymaga dużego wysiłku i prawdopodobnie duże zapotrzebowanie energetyczne układu nerwowego (u człowieka około 1/5 – 1/4 zapotrzebowania energetycznego całego ustroju) jest związane z procesem decydowania. U dzikich zwierząt pozbawienie wolności może skończyć się śmiercią, jest to jedna z przeszkód w dostarczaniu zwierząt do ogrodów zoologicznych. Zwierzęta chowane w niewoli, pozbawione swobody decyzji, zapadają na nerwice. Pawłów zwrócił pierwszy uwagę na ten typ nerwic zwierzęcych.

Ponieważ wiele przemawia za tym, że układ nerwowy rozwija się dzięki swojej funkcji i jego niedostateczna aktywność prowadzi w ostatecznym wyniku do atrofii mózgu, a że właśnie istotą tej funkcji jest proces decyzji, przeto należy przypuszczać, że niewola, pozbawienie człowieka wolnej woli, tj. możności samodzielnego decydowania, wywołuje zmiany morfologiczne w układzie nerwowym. Człowiek zniewolony jest zawsze smutny, szary. Jednym z warunków radości życia jest poczucie wolności i swobody, możności realizowania swych planów i marzeń, choćby w minimalnej postaci.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>