Postacie matki i ojca a geneza lęku społecznego cz. III

Dla rozwoju konieczne jest oderwanie się od środowiska macierzyńskiego, a jednocześnie zachowanie własnej indywidualności w otaczającym świecie społecznym. Sygnał lękowy, sygnał zagrożenia ostrzega przed zbytnim zapuszczaniem się na jedną z tych dróg. Złączenie z rytmem przyrody jest otoczone strefą lęku. Ten lęk towarzyszy tajemnicom naszego ciała, prawom seksu i macierzyństwa. W wielu kręgach kulturowych odpowiednie rytuały, tabu, zakazy i nakazy bronią wejścia w sferę intymności natury, w szczególności w dziedzinę życia seksualnego. W niektórych kręgach kulturowych seks zostaje obarczony silnym poczuciem winy (grzechu). W innych znów okazyjne święta rozpusty pozwalają lęk ten przełamać.

Przed zbytnim złączeniem się ze światem społecznym broni znów jego deifikacja. Normy tego świata zostają wyolbrzymione do absolutu, który staje się nieosiągalny. Człowiek wobec nich czuje się zbyt mały, by móc się z nimi złączyć, odczuwa lęk przed swoim Bogiem, który jest abstrakcyjną kwintesencją norm i tabu świata społecznego. Lęk więc jest jakby strażnikiem zmuszającym człowieka do wybrania własnej drogi rozwoju, broniącym go przed zatraceniem własnej indywidualności na drodze matki czy drodze ojca, przed roztopieniem się w „naturze” wszechświata lub w „duchu” wszechświata.

Pierwsza droga wiąże się bardziej z naszym życiem uczu- ciowo-nastrojowym, od niej zależy zasadniczy koloryt emocjonalny naszego życia. Druga wiąże się bardziej z życiem in- telektualno-wolicjonalnym, od niej zależy uformowanie się hierarchii wartości i tym samym – systemu tworzenia się decyzji. Wpływa ona na ukształtowanie się formy otaczającego świata: wypaczenie obrazu świata ma charakter urojeniowy. Natomiast zachwianie równowagi kolorytu emocjonalnego odpowiada zaburzeniom o charakterze cyklofrenicznym.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>