Padaczka jest dysfunkcją ośrodkowego układu nerwowego

W subiektywnym odczuciu istnieje pewna analogia między biegunami postawy „do” i „od”, tj. doznaniami w chwili aktu seksualnego lub skrajnej agresji czy panicznej ucieczki, a przeżyciami w czasie napadu padaczkowego. Przeżycia te są niezwykle silne, mają swój autonomiczny rozwój, nie można nimi kierować, podobnie jak nie można kierować napadem padaczkowym. Obraz świata i własnej osoby upraszcza się znacznie. Niczego się nie widzi, tylko przedmiot swej miłości czy lęku lub nienawiści, własny obraz też jest uproszczony do jednego, niezwykle silnego uczucia. Człowiek staje się ładunkiem pożądania, lęku czy nienawiści. Często widzi wszystko na czerwono, tak jakby palił się od środka. Badania elektro- encefalograficzne wykonane w czasie stosunku seksualnego wykazały występowania rytmów padaczkowych.

Padaczka jest dysfunkcją ośrodkowego układu nerwowego, polegającą na synchronizacji bioelektrycznych rytmów komórek nerwowych. Normalnie każda komórka ma swój własny rytm. Miliardy komórek nerwowych, z których zbudowany jest ludzki układ nerwowy, z tych poszczególnych rytmów tworzą wspólną melodię, którą nazywamy strukturą czynnościową. Gdy komórki nerwowe zaczną bić jednym rytmem, gdy w układzie nerwowym zapanuje swoisty totalizm, wówczas bogactwo struktur czynnościowych redukuje się do zasadniczych postaw emocjonalnych, do ekstremalnych biegunów postawy ,,do” i „od”. Są to bowiem postawy głęboko wdrożone nie tyłków ustrój ludzki, ale też zwierzęcy, występujące na różnych szczeblach filogenezy, związane bezpośrednio z zachowaniem życia własnego i życia gatunku: nawet przy tak głębokiej dysfunkcji układu nerwowego, jaką jest napad padaczkowy, nie mogą one zniknąć. Przeciwnie, wskutek wymazania innych, bardziej subtelnych struktur czynnościowych ulegają odhamowaniu i występują w nagiej, nieposkromionej postaci. Przy ekstremalnej synchronizacji rytmów bioelektrycznych nawet i te zasadnicze struktury czynnościowe ulegają wymazaniu i dochodzi do utraty przytomności. W każdym razie lęk padaczkowy wskazuje na fakt, że lęk jest uczuciem podstawowym, utrzymującym się nawet przy tak daleko posuniętej dysfunkcji układu nerwowego, jaką jest napad padaczkowy. Wszystko inne znika, a pozostaje lęk.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>