Okres analny cz. II

Do cech okresu, a także charakteru analnego zalicza się również upór i skąpstwo. By potencjalna struktura czynnościowa zmieniła się w zrealizowaną, trzeba do tego pewnego uporu. O uporze możemy mówić nie tylko w świecie ludzkim, ale też zwierzęcym, a może nawet roślinnym. Każda żywa istota musi z uporem dążyć do realizacji swych życiowych planów (swego biologicznego zaprogramowania): od jej uporu w znacznej mierze zależy zwycięstwo nad otoczeniem: gdy nie stać jej na upór, musi się mu poddać.

Okres analny jest okresem gwałtownej realizacji różnego rodzaju struktur czynnościowych. Kształtują się wtedy ruchy manipulacyjne (ręki) i mowa, tj. najbardziej skomplikowane formy ruchu. Do realizacji struktur czynnościowych potrzebny jest upór: jeśli go brak, struktury pozostają tylko potencjalne. Upór jest więc cechą potrzebną w tym okresie życia. Jest to też okres gwałtownej ekspansji w otaczający świat. Ekspansja łączy się z chęcią posiadania. Czuję się pewny na tym terenie, który jest mój. Zaimek „mój” podkreśla, że świat należy do mnie, nikt nie ma do niego prawa. Wiadomo, jak zwierzęta zacięcie bronią granic swego terytorium. A u człowieka agresja, zabijanie, okrucieństwo mają główną przyczynę w chęci obrony lub poszerzenia granic „mojego”.

Z posiadaniem wiąże się problem władzy – nad tym. co jest „moje”, mam pełną władzę. „Moje” jet mi ślepo posłuszne, jest przedmiotem, na którym urzeczywistnia się marzenie o wszechmocy. Skąpstwo jest karykaturalnym skoncentrowaniem się na posiadaniu. W okresie życia, w którym po raz pierwszy wyrusza się na podbój świata, jest ono cechą zrozumiałą. Dziecko chce zdobyć świat, chce, by stał się on jego światem. Chęć władzy i skąpstwo, które razić mogą w późniejszych okresach życia, w tym czasie są zjawiskiem normalnym i potrzebnym.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>