Medycyna a lęk biologiczny

Różne choroby trapią człowieka i zagrażają jego życiu. Gdy medycyna zwalczy jedne, inne przybierają na sile. Walka me- dycyny z chorobami i śmiercią nie składa się tylko ze zwycięstw, ale też z wielu klęsk. Lęk związany z własnym ciałem (lęk biologiczny) często koncentruje się na wybranej chorobie. Zależnie od epoki czy kręgu kulturowego jedna z chorób staje się swoistą „miss lęku biologicznego”, sama jej nazwa budzi strach wśród ludzi. Dotknięty taką chorobą człowiek już za życia ma znak śmierci na swym czole, stronią od niego ludzie.

Inne powody zagrożenia życia bledną w porównaniu z tą chorobą – „upiorem”. Na przykład w naszym kręgu kulturowym ludzie znacznie bardziej boją się raka niż wypadków samochodowych, choć traktując ryzyko śmierci statystycznie, powinni znacznie bardziej bać się tych ostatnich. Rak jest bowiem chorobą – zmorą naszego wieku, jak dawniej były nią gruźlica, trąd, choroby weneryczne itp. Samo słowo „rak” wywołuje panikę: zapomina się o tym, że z punktu widzenia lekarskiego nie jest to choroba tak beznadziejna, że istnieje wiele chorób znacznie gorszych prognostycznie, które nie budzą takiej zgrozy w społeczeństwie.

Lekarz mający do czynienia z pacjentem cierpiącym na chorobę nowotworową stoi wobec niesłychanie trudnego problemu psychologicznego i moralnego, jak właściwie podejść do swego chorego. Trudno tu dać ogólne wskazówki. Lekarz musi polegać na własnym wyczuciu psychologicznym i jego postępowanie musi być odmienne w różnych wypadkach. Istnieją też różnice związane z tradycjami lekarskimi, np. w Stanach Zjednoczonych obowiązkiem lekarza jest powiadomić chorego o istnieniu choroby nowotworowej, by dać mu szanse zarządzenia swoim majątkiem, przyszłością rodziny itp. Natomiast w Polsce na ogół fakt ten ukrywa się przed chorym, co też ma swoje ujemne strony, gdyż żyje on w atmosferze domysłów, lęku, a wiadomo, że strach ma wielkie oczy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>