Medycyna a lęk biologiczny – kontynuacja

Tworzenie instytutów onkologicznych na pewno jest celowe z punktu widzenia organizacyjnego i naukowego, ale czy nie jest ono traumatyzujące dla pacjentów? Już sam fakt skierowania do takiego instytutu może u pacjenta wywołać reakcję paniczną, co nie zawsze wpływa dodatnio na przebieg leczenia. Możliwe, że ściślejsza współpraca onkologów z psychiatrami i psychologami pozwoli na wypracowanie bardziej humanitarnych sposobów podejścia do osób dotkniętych chorobą nowotworową i przyczyni się do rozładowania atmosfery lęku otaczającego tę chorobę.

Lekarz styka się stale z zagrożeniem życia u swego pacjenta, dlatego różnego typu reakcje lękowe, jakie pacjenci demonstrują, nie są dla niego zjawiskiem niezwykłym, lecz przeciwnie, nieraz do nich się przyzwyczaja i nawet obojętnieje. Musi on jednak umieć zmniejszać lęk swego chorego. Fachowe wyszkolenie w tej dziedzinie jest właściwie jak dotychczas żadne, lekarz jest zdany na własną intuicję i na własną „wrodzoną” wiedzę psychologiczną. Są lekarze, którzy samą swą obecnością zmniejszają pogotowie lękowe chorego. W ich obecności chory czuje sią spokojniejszy, zmniejsza się jego lęk przed śmiercią i cierpieniem, czuje się bezpieczny. Są też, niestety, i tacy lekarze, którzy swym zachowaniem mobilizują pogotowie lękowe u swych pacjentów.

Możliwe, że w małych dawkach lęk działa mobilizująco na procesy integracyjne ustroju, ale w dawce zbyt dużej na pewno dezintegruje. I dlatego obowiązkiem lekarza i pielęgniarki jest zmniejszać lęk pacjenta, a nie powiększać. Wydaje się, że konieczna jest ściślejsza współpraca psychiatrów i psychologów z lekarzami innych specjalności, by przynajmniej w przybliżeniu ustalić, jakie czynniki mobilizują, a jakie zmniejszają napięcie lękowe u chorych. Jest to zagadnienie istotne dla samopoczucia chorego i dla procesu leczenia. Lekarze chętnie szafują lekami zmniejszającymi napięcie lękowe i poprawiającymi nastrój chorego, co, oczywiście, jest drogą najwygodniejszą, ale nie zastąpi ona nigdy bezpośredniego wpływu człowieka na człowieka.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>