Lęk w padaczce

Otoczenie społeczne źle toleruje agresję, na agresję zwykle odpowiada agresją, co z kolei zwiększa u chorego potencjał lękowy prowadzący do zachowania agresywnego.

Ważnym czynnikiem hamującym realizację potencjalnych struktur czynnościowych jest zwierciadło społeczne, zarówno w swej formie zewnętrznej, jak i wewnętrznej, zinternalizowanej. Zapisy pamięciowe powstałe na skutek oceny zwierciadła społecznego modulują nasze potencjalne struktury czynnościowe, zwłaszcza te, które powstają bezpośrednio pod wpływem zasadniczych postaw emocjonalnych („do” i „od”), mających największą dynamikę i najłatwiej mogących zakłócić harmonię interakcji z otoczeniem społecznym. W wypadku charakteropatii te zapisy pamięciowe nie działają należycie, toteż zasadnicze postawy emocjonalne łatwo ulegają uzewnętrznieniu. Na ogół przyjmuje się, że upośledzenie hamowania jest spowodowane organicznym uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego, ale wydaje się, że nie bez znaczenia są wpływy genetyczne, a także wychowawcze. Wychowanie w znacznej mierze polega bowiem na wypracowaniu i wzmocnieniu procesów hamowania.

Lęk w padaczce jest zjawiskiem częstym i jego nasilenie dosięga ekstremalnych granic. Może on wystąpić po pełnym napadzie padaczkowym, gdy chory wraca do przytomności. Należy o tym zawsze pamiętać, gdyż reakcje chorego pod wpływem lęku bywają niezwykle gwałtowne i mają zwykle cechy agresji. Nierzadko atak lęku poprzedza napad padaczkowy – mówimy wówczas o aurze lękowej. W padaczce skroniowej lęk może być jedynym objawem padaczkowego wyładowania. Analogicznie jak w charakteropatiach, tylko w znacznie silniejszym stopniu, lęk padaczkowy łatwo ulega eksternalizacji, tj. potencjalna struktura czynnościowa zostaje natychmiast zrealizowana, dlatego też zachowanie typu agresywnego jest często jego zewnętrzną formą.

Prawdopodobnie działa tu mechanizm analogiczny jak w uwarunkowanych organicznie zaburzeniach procesów hamowania. Padaczkowe wyładowanie komórek nerwowych niweluje bardziej skomplikowane struktury czynnościowe, tak że odsłaniają się w nagiej postaci zasadnicze postawy emocjonalne, które, pozbawione hamulców, dochodzą do ekstremalnych biegunów (gwałtu i mordu).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>