LĘK PSYCHOORGANICZNY CZ. II

Obok poczucia chaosu i wynikającego stąd poczucia zagrożenia bezradność jest drugim czynnikiem wyzwalającym lęk w ostrych zespołach psychoorganicznych. Trzecim czynnikiem jest przenikanie przestrzeni ciemnej w przeżycia chorego. Granica między jawą a marzeniem sennym zaciera się w tych zespołach, na co wpływają zaburzenia poziomu świadomości, które zawsze towarzyszą rozbiciu porządku czasoprzestrzennego. Struktury czynnościowe dnia – przestrzeni jasnej – mieszają się ze strukturami czynnościowymi nocy – przestrzeni ciemnej. Powstaje chaos. Chory traci orientację, co jest rzeczywistością, a co majakami.

Jak zwykle w wypadku lęku, widoczny jest w ostrych zespołach psychoorganicznych mechanizm błędnego koła. Lęk wzmaga dezorganizację przeżyć psychicznych, a ta z kolei wpływa na wzrost lęku. W niektórych ostrych zespołach psychoorganicznych (np. w deliriach) lęk może być bardzo silny i prowadzić do poważnych zaburzeń wegetatywnych i biochemicznych, kończących się nawet śmiertelnie.

Przebieg przewlekłych zespołów psychoorganicznych jest mniej dramatyczny i lęk w nich jest na ogół słabszy. Głównym źródłem lęku jest tu poczucie bezradności. Tworzenie zapisu pamięciowego, czyli utrwalenie informacji, jest procesem koniecznym do wytworzenia sobie obrazu otaczającego świata, a także własnej osoby w stosunku do tegoż świata. Jeśli tworzenie się engramów pamięciowych szwankuje, w obrazie tym powstają białe plamy. Człowiek zaczyna nie rozumieć tego, co wokół niego się dzieje, nie wiąże poszczególnych informacji w całość. Patrzy na otaczający świat jak na mapę z białymi plamami. Również czynności wykonawcze ulegają upośledzeniu, wypadają ich poszczególne elementy, toteż wytworzona struktura czynnościowa staje się zniekształcona, zubożała i nie pasująca ani do tego, co chory chciał wyrazić, ani do sytuacji w otaczającym świecie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>