LĘK OLIGOFRENICZNY

Oligofrenia polega na obniżeniu pułapu wydolności ośrodkowego układu nerwowego. Możliwości wytwarzania struktur czynnościowych są mniejsze, metabolizm informacyjny jest uboższy. Wytwarzają się struktury najprostsze, filogenetycznie i ontogenetycznie najstarsze: struktury młodsze, bardziej skomplikowane, w ogóle nie powstają. Możliwości tworzenia struktur czynnościowych są proporcjonalne do głębokości niedorozwoju. W najgłębszych niedorozwojach (idiotyzm) liczba ich jest minimalna. W lżejszych wystarczająca, by móc prowadzić proste, nieskomplikowane życie.

Ubóstwo struktur czynnościowych ma swe dodatnie strony. Mianowicie stosunek do życia niedorozwiniętych umysłowo staje się prostszy, mniej wyrafinowany. Często są to ludzie szczersi, życzliwsi, o wrażliwszym sercu. Warto wspomnieć, że stara nazwa „kretyn” pochodzi od chretien – chrześcijanin. Widocznie już dawno zauważono, że ludzie niedorozwinięci mają coś z ideału chrześcijańskiej dobroci. Z drugiej jednak strony brak czynników hamulcowych łatwo prowadzi do występowania reakcji asocjalnych, impulsywnych, wybuchów złego humoru, agresji.

Analogicznie jak w charakteropatii i padaczce występują tu zasadnicze postawy emocjonalne w nagiej postaci. Reakcje lękowe i lękowo-agresywne są więc w znacznej mierze wynikiem zubożenia w możliwościach tworzenia struktur czynnościowych. Lęk w oligofrenii ma też swe źródło w niemożności zrozumienia otaczającego świata, zwłaszcza świata społecznego, jest więc podobny do lęku występującego w przewlekłych zespołach psychoorganicznych. To, co niezrozumiałe. ciemne, budzi niepokój, łatwo w puste miejsca rzutować twory własnej fantazji podsycane lękiem. W wielu sytuacjach życiowych niedorozwinięty umysłowo czuje się bezradny, nie wie, jak im sprostać, postawa ucieczki lub prymitywnej agresji jest nieraz dla niego jedynym wyjściem z sytuacji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>