Granica eksploracji – śmierć

Istnieje jednak pytanie, na które nie ma odpowiedzi, a mianowicie: „Co to jest śmierć?” W tym punkcie kończy się nasza eksploracja otaczającego świata, na pytanie to nigdy nie potrafimy odpowiedzieć, gdyż ze śmiercią kończy się też nasz świat. Tak więc w lęku przed nieznanym – który jest komponentem lęku dezintegracyjnego, zniszczenie bowiem starego obrazu świata (struktury czynnościowej metabolizmu informacyjnego) stawia nas przed pytaniem, co będzie dalej, czy jest to nowe i nieznane – kryje się lęk przed śmiercią, ona bowiem jest niewiadomą, której nigdy za życia nie jesteśmy w stanie poznać.

Tak popularny w naszej cywilizacji lęk atomowy koncentruje w sobie różne gatunki ludzkiego lęku, między innymi lęk przed nieznanym. Człowiekowi współczesnemu bardzo trudno jest eksplorować otaczającą go rzeczywistość, zbyt wiele jest wokół niego znaków zapytania, zbyt jest ona chaotyczna i zmienna, nie przyciąga go, ale odpycha, nie pozwala na rozwinięcie tendencji twórczych. Człowiek staje się tylko konsumentem, i to skłonnym do wymiotów, gdyż nie jest w stanie strawić nadmiaru pożywienia, tj. informacji. Nic więc dziwnego, że nieraz chciałby zniszczyć ten zły, niezrozumiały i w końcu nudny świat: zagłada atomowa nie jest tylko tym, czego się najbardziej boi, ale też tym, czego w głębi duszy pragnie. Snując jednak wyobrażenia o tym ostatecznym kataklizmie nie pozbawia się iskierki nadziei: na pustym globie ziemskim ostała się przed atomowym zniszczeniem para małp i ona rozpocznie życie na nowo. Nurt śmierci i zmartwychwstania jest silnie wryty w rytmy przyrody, a także w ludzką psychikę.

Kierkegaardowska religijna sfera życia daje człowiekowi odpowiedź na pytanie, czym jest śmierć: jest ona momentem rozpoczęcia nowego życia, zmartwychwstaniem w pełniejszym bycie. W sferze tej więc spełnia się rytm śmierci i zmartwychwstania, charakterystyczny dla wszelkiego życia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>