Dynamika

Pierwsza faza metabolizmu informacyjnego (uczuciowo- -nastrojowa) ma decydujący wpływ na fazę drugą (intelektu- alno-wolicjonalną). W drugiej fazie nie można wyjść poza sferę decyzji pierwszej fazy. Szczególnie wyraźnie to zacieśnienie zakresu możliwości tworzenia struktur czynnościowych występuje pod wpływem uczuć negatywnych, gdyż one są zazwyczaj bardziej dynamiczne od uczuć pozytywnych. Jeśli ktoś jest zalękniony lub zagniewany, to najlepszy dowcip odbierze on jako zagrożenie i żart, który miał go rozweselić, pogłębi tylko jego postawę lękową lub agresywną.

W lęku wszystko zagraża i prowokuje do ucieczki, w gniewie i nienawiści wszystko drażni i pobudza do agresji. Jest to tzw. sztywność emocjonalna, polegająca na tym, że nie można wyzwolić się spod dręczącego nas uczucia, które wzmagają wszystkie informacje dochodzące z otaczającego świata, zniekształcające jego obraz: w lęku wszystko wokół nas pogłębia lęk, a w agresji wszystko wokół wzmaga naszą agresję, wszystko nam zagraża, wszyscy są naszymi wrogami.

Pod wpływem emocjonalnego zniekształcenia procesu percepcji zostaje wzmocniona pierwotna postawa emocjonalna. W ten sposób uczucia, zwłaszcza negatywne, wzmacniają się samoistnie. Może już zniknąć zagrażający przedmiot lub wyzwalający agresję, a jednak otaczający świat jest nadal odbierany jako niebezpieczny, gdyż w ten sposób lęk i agresja zniekształcają percepcję otoczenia. Z praktyki psychiatrycznej wiadomo, jak trudno jest zmienić utrwalone postawy emocjonalne człowieka, jak wypaczają one jego obraz świata: nie pomagają tu perswazje i logiczne tłumaczenia. To samo odnosi się do różnego rodzaju zjawisk społecznych – nienawiści rasowych, narodowych, ideologicznych, religijnych itp. Zazwyczaj są one niepodatne na wszelkie próby racjonalnej korekcji. Uczucia, zwłaszcza negatywne, „zaślepiają”. Druga faza metabolizmu informacyjnego nie może egzystować bez pierwszej fazy. forma nie może istnieć bez kolorytu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>