Demonologia

Obecnie demonologia oznacza naukę zajmującą się badaniem wierzeń w demony. Dla przekonanych o istnieniu tych duchów była ona wiedzą o ich wyglądzie i właściwościach, o ich pożytecznym lub szkodliwym działaniu oraz sposobach postępowania z nimi.

W moralnej dualistycznej koncepcji świata, dzielącej zjawiska na dobre i złe, lęki dotyczące różnych dziedzin życia stawiano na ogół po stronie zła i przypisywano im poszczególne rodzaje demonów, które personifikowały ostrzeżenie lub karę.

Demon w pojęciu niechrześcijańskim jest to nadnaturalna istota, rodzaj bóstwa niższego rzędu, dobrego lub złego, W Grecji starożytnej daimonion Sokratesa był jego bóstwem osobistym, rodzajem pogańskiego anioła stróża. Platon trafnie i lapidarnie określił istotę lęku mówiąc, że jest on „oczekiwaniem tego, co się ma stać”. W Sparcie poświęcony był Dei- mosowi, bóstwu lęku, specjalny kult, a Aleksander Wielki przed bitwą pod Issos składał mu uroczyste ofiary. Meduza, jedna z trzech Gorgon, której spojrzenie zamieniało w kamień, była metaforycznym wyobrażeniem osłupiającego działania lęku. Pomsta Erynii przypominała o karze za przekroczenie praw boskich lub ludzkich.

Chrześcijańska nietolerancja potępiła wszelkie niechrześcijańskie wierzenia, uznając je za wyraz nieznajomości jedynej jej zdaniem prawdziwej rei ig i i lub świadomej złej woli. Dlatego też z chwilą powstania chrześcijaństwa dawne bóstwa zarówno życzliwe, jak i wrogie człowiekowi „zeszły do podziemia”. uznane zostały za duchy zła, reprezentantów piekła. E. Langton podaje, iż wśród ludów pierwotnych charakter wrogich demonów przybierały bóstwa opiekuńcze sąsiednich nieprzyjaznych plemion3. Podobnie nieraz dawne wierzenia, tracąc władzę, przedzierzgały się w opinii wyznawców nowej religii w magię i zabobon godne potępienia. Odtąd demon w nomenklaturze europejskiej stał się uosobieniem ciemnych sił, okrucieństwa, zniszczenia, niepohamowanych namiętności, wreszcie narzędzia kary za folgowanie występkom, a również uosabiał metafizyczny i moralny lęk przed wieczną zagładą.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>