Cechy psychoterapeuty – wiara

Z odwagą idzie w parze wiara w zwycięstwo. Lekarz musi do ostatka wierzyć, że uda mu się pokonać chorobę. Nawet gdy sytuacja jest zupełnie beznadziejna, jego obowiązkiem jest walczyć do końca o życie chorego. Czasem zastanawiamy się, czy warto wkładać tyle wysiłku, by przedłużyć życie chorego o kilka dni, a nawet kilka godzin. Zachowanie optymizmu jest bardzo trudnym zadaniem lekarskim. Postawa optymistyczna jest nierzadko sprzeczna z wiedzą i zdrowym rozsądkiem. Wbrew oczywistym faktom lekarz musi do końca zachować choćby iskrę nadziei. Utrata jej, przyjęcie postawy pesymistycznej są zwykle natychmiast wyczuwane przez chorego i doprowadzają zazwyczaj do załamania psychicznego i fizycznego. Lekarz musi też wierzyć w swoje umiejętności i w stosowane przez siebie metody.

W medycynie często można obserwować zbieżność między popularnością a efektywnością danej metody leczniczej. Lek, który daje doskonałe wyniki lecznicze, po krótszym lub dłuższym okresie traci znacznie na swej skuteczności i z czasem wychodzi całkiem z użycia. Medycyna pod tym względem przypomina modę kobiecą. Istnieją w niej „mody” na metody terapeutyczne, a także diagnostyczne. Nie ma powodu przypuszczać, by dana substancja chemiczna zmieniała swoiste działanie na ustrój ludzki pod wpływem czasu. Natomiast dużym wahaniom może ulegać nieswoiste działanie leku (tzw. placebo effect), a więc związane nie z jego właściwościami chemicznymi, ale z różnymi czynnikami natury sugestywnej. Na ogół gdy lekarz wierzy w stosowany lek, lek ten działa, gdy wiarę tę utraci, skuteczność leku znacznie spada.

Wiara w efektywność własnego działania w medycynie wpływa w sposób wyraźny na jego rzeczywistą skuteczność. Lekarzom niejednokrotnie zarzuca się przesadną zawodową pewność siebie, „udają, że wiedzą więcej, niż naprawdę wiedzą”. Jeśli rzeczywiście wykazują takie cechy charakteru, to dzieje się tak z konieczności zachowywania wiary w stosowane przez siebie metody. Wiara taka nie zawsze idzie w parze z naukowym krytycyzmem, trudno obie postawy pogodzić ze sobą. Nie zawsze dobry lekarz praktyk jest dobrym naukowcem i odwrotnie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>